Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Toruńska Orkiestra Symfoniczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.biletytos.pl

Data publikacji strony internetowej: 16 maja 2023.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pomimo starań redaktorów serwisu mogą zdarzyć się sytuacje, w których cel linku zostanie określony nieprecyzyjnie lub nie zostanie poprawnie wprowadzony opis alternatywny dla grafiki. Zapewniamy, że tego typu sytuacje są korygowane niezwłocznie po wykryciu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-05-10.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data przeglądu deklaracji: 2024-03-28

Skróty klawiaturowe

 • Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab)
 • Na stronie internetowej można korzystać z funkcji powiększania tekstu. Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
 • Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
 • Firefox, Chrome, Internet Explorer:
  [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
  Opera:
  [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  [-] aby pomniejszyć widok
 • Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
 • Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
 • Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.
 • Aplikacje mobilne - obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynatorka dostępności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej: Katarzyna Olszewska, e-mail: k.olszewska@tos.art.pl, telefon komórkowy/SMS: 790 206 810,  telefon stacjonarny: +48 56 644 83 01.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, email),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać tą samą drogą - kontaktując się na wskazany powyżej adres e-mail lub numer telefonu.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.