Wytyczne COVID

WYTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KONCERTÓW TOS W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ PANDEMIĄ COVID-19

 

Szanowni Państwo,

przedstawiamy poniżej informacje dotyczące aktualnych wytycznych sanitarnych, obowiązujących na wydarzeniach Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej:

1) Obowiązek zakrywania ust i nosa

Na terenie obiektu obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, tj. noszenia maseczek ochronnych. Osoby bez takiego wyposażenia nie zostaną wpuszczone na obiekt. W celach bezpieczeństwa, prosimy także, aby nie zdejmować maseczek w trakcie koncertu.

2) Dezynfekcja rąk

Przy wejściu na obiekt wszyscy uczestnicy obowiązkowo będą musieli skorzystać z dostępnych dozowników z płynem dezynfekującym.

3) Zachowanie dystansu społecznego

Podczas poruszania się w obiekcie, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu co najmniej 1,5 metra od pozostałych uczestników wydarzenia.

4) Obsługa widza

Abyśmy mogli wypełnić obowiązkowe procedury prosimy o przybycie na  miejsce z 30 minutowym wyprzedzeniem.

Preferowane są bilety elektroniczne w telefonach – aby umożliwić bezdotykową obsługę.

Należy stosować się do wskazówek pracowników przy procedurze wejścia i wyjścia publiczności – możliwe będzie kierowanie Państwa do różnych wyjść znajdujących się w obiekcie.

W kasie może znajdować się tylko jedna osoba.

Biorąc udział w naszych wydarzeniach AKCEPTUJĄ Państwo nasz regulamin i wytyczne oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania wszystkich zasad.

Jednocześnie TOS zastrzega, iż w przypadku nieprzestrzegania którejkolwiek ze wskazanych wytycznych, osoba niestosująca się do panującego reżimu sanitarnego, zostanie poproszona o opuszczenie Sali i nieuczestniczenie w wydarzeniu.

5) Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Orkiestra Symfoniczna z siedzibą w Toruniu przy Alei Solidarności 1-3, NIP 9561429917.
  2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@tos.art.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – czyli zakupu biletu i/lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.